سیستم محرکه پارکینگ های روتاری شامل یک موتور...
سطح اشغال کم زمین جهت فضای هر واحد پارک ...
این محصول پیت پارکینگ نام دارد همانطور که از نام آن ...
انتخاب ایده آل برای مشتریانی که دارای محدودیت ارتفاع...

• قابل نصب در زیرزمین و همکف و یا پشت بام ها وترکیبی

• کوتاه بودن مدت زمان نصب

• سطح اشغال کم زمین جهت فضای هر واحد پارک

• هدایت خودرو، بدون راننده با استفاده از سیستم هوشمند به جایگاه مورد نظر

• افزایش سرعت ورود و خروج خودرو

• افزایش تعداد طبقات پارکینگ بدون در نظر گرفتن توانایی خودرو و راننده

• کاهش مصرف سوخت وانرژی

• کاهش ترافیک

• استفاده ازحداقل نیروی انسانی در راهبرد سیستم