ارتباط با ما

 

دفتر فروش مرکزی :
شیراز چهار راه گمرک، روبروی بانک ملت، جنب ایساکو، ساختمان جمشیدی

تلفـــن: 071 32322951

تلفـــن: 071 32323295

فاکــس: 071 32325255

ایمیــل: [email protected]

ایمیــل: [email protected]

 

آدرس کارخانه :
جاده شیراز بیضا - شهرک صنعتی ملوسجان

تلفـــن: 071 36773248

           
Sponsor Partner

" class="footer-ads" dir="rtl">

شیراز چهار راه گمرک، روبروی بانک ملت، جنب ایساکو، ساختمان جمشیدی

تلفن: 0711- 232 29 51
تلفن: 0711- 232 32 95
فاکس: 0711- 232 52 55

ایمیل: [email protected]