استخدام
اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی:   نام پدر:   تاریخ تولد:  
شماره شناسنامه:   صادره از:   شماره ملی:  
وضعيت تاهل:   شغل پدر:   وزن:  
جنسيت:   قد:   دين:  
تابعيت:   وضعيت نظام وظيفه:   در صورت معافيت، نوع معافيت:

وضعیت جسمی

آيا بيماری خاصی داريد؟   در صورت پاسخ مثبت، نام بيماری را بنويسيد:
آيا تاکنون مصدوميت جسمی داشته ايد؟   در صورت پاسخ مثبت، نام عضو آسيب ديده را بنويسيد:
وضعيت فعلی شما از لحاظ سلامتی جسمی و روانی؟  
آيا از دخانيات استفاده می کنيد؟  
آيا به مواد شيميايی، غذايی ،گرد و غبار و ... حساسيت داريد؟  

اطلاعات تماس

پست الکترونيک:   تلفن ثابت:   تلفن همراه:  
نشانی محل سکونت:  

اطلاعات تحصیلی

آخرين مدرک تحصيلی:   رشته:   معدل:  
تاريخ اخذ مدرک:   دانشگاه اخذ مدرک:  

آموزش و مهارت های کسب شده (دوره های آموزشی تخصصی، کامپيوتر، زبان های خارجه و ...)

ردیف عنوان دوره مدت (ساعت) تاریخ محل آموزش توضيحات
1
2
3
4
5

سایر توانمندی ها


پيشينه و تجارب کاری

ردیف نام شرکت يا موسسه عنوان شغل مدرک تحصيلی از تاريخ تا تاريخ تلفن (با کد شهر)
1
2
3
4
5
حقوق درخواستی شما (ريال):   درآمد فعلی شما (ريال):  

فعاليت ها و موفقيت های علمی، پژوهشی، هنری، ورزشی و ...

ردیف عنوان فعاليت يا موفقيت سال توضيحات
1
2
3
4
5

عضويت در انجمن ها و تشکل های حرفه ای و اجتماعی

ردیف نام انجمن يا تشکل تاريخ عضويت مدت عضويت
1
2
3
4
5

در صورتی که از بستگان شما کسی در اين شرکت اشتغال دارد نام او را قيد فرماييد:

           
Sponsor Partner

" class="footer-ads" dir="rtl">

شیراز چهار راه گمرک، روبروی بانک ملت، جنب ایساکو، ساختمان جمشیدی

تلفن: 0711- 232 29 51
تلفن: 0711- 232 32 95
فاکس: 0711- 232 52 55

ایمیل: [email protected]