پروژه ها
پارکینگ مکانیزه چرخشی 12 واحده - محل نصب کشور بحرین

دو دستگاه پارکینگ چرخشی - خیابان ساحلی
دو دستگاه پارکینگ مکانیزه چرخشی ( روتاری )
محل نصب :نصب شده بر روی اتاقکی با سازه بتنی در معاونت فنی شهرداری شیراز واقع در خیابان ساحلی
مدت زمان نصب :14 روز
متراژ مورد نیاز جهت دو دستگاه :  65 متر مربع

پارکینگ پازلی
پارکینگ مکانیزه پازلی 4*4 در محل معاونت مالی اداری شهرداری شیراز - ابتدای بلوار چمران
تعداد فضای پارک 13 پالت
مدت زمان نصب : 20 روز
فضای مورد نیاز : 70 متر

دو دستگاه پارکینگ چرخشی - خیابان 9 دی

دو دستگاه  پارکینگ چرخشی با ظرفیت 24 واحد فضای پارک واقع در خیابان 9 دی شیراز
تعداد فضای پارک : 24 پالت
نوع خودرو : معمولی
متراژ مورد استفاده : 65 متر مربع
مدت زمان نصب : 14 روز

پارکینگ پازلی 3*2
پارکینگ پازلی با 5 فضای پارک - پروژه شخصی
متراژ : 42 متر مربع
قابل افزایش تعداد طبقات تا 7 طبقه

پارکینگ چرخشی با 10 واحد فضای پارک
پارکینگ چرخشی ( روتاری )
تعداد فضای پارک : 10
متراژ مورد استفاده : 30-31 متر مربع

           
Sponsor Partner

" class="footer-ads" dir="rtl">

شیراز چهار راه گمرک، روبروی بانک ملت، جنب ایساکو، ساختمان جمشیدی

تلفن: 0711- 232 29 51
تلفن: 0711- 232 32 95
فاکس: 0711- 232 52 55

ایمیل: [email protected]