اخبار
انجام خدمات برش - جوش - پانچ - خم و ...
شرکت مهندسی ارم آسانبر جنوب در نظر دارد با توجه به داشتن دستگاههای مدرن و به روز جهت برش ، پانچ، خم ، جوش و تراش در خدمت این صنعت باشد و  ظرفیت های خالی خود را در اختیار شرکت هایی که در این زمینه فعالند قرار دهد و با آنها در این زمینه همکاری نماید .

شرکت دوازدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری
شرکت در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری
شماره سالن : 6
شماره غرفه : 136
چهارم تا هفتم آبانماه

آخرین مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص نرخ پارکینگ
افزایش نرخ پارکینگ های روباز، مسقف و مکانیزه شهر شیراز

بازدید اعضای محترم کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز