پارکینگ چرخشی با 10 واحد فضای پارک
پارکینگ چرخشی ( روتاری )
تعداد فضای پارک : 10
متراژ مورد استفاده : 30-31 متر مربع
کارفرما : پروژه شخصی