انجام خدمات برش - جوش - پانچ - خم و ...
شرکت مهندسی ارم آسانبر جنوب در نظر دارد با توجه به داشتن دستگاههای مدرن و به روز جهت برش ، پانچ، خم ، جوش و تراش در خدمت این صنعت باشد و  ظرفیت های خالی خود را در اختیار شرکت هایی که در این زمینه فعالند قرار دهد و با آنها در این زمینه همکاری نماید .